Minu lood (lugemiseks)

Siia lehele on kogutud enam-vähem kõik minu kirjutatud ja kuidagimoodi ilukirjanduse mõiste alla mahtuvad tekstid

Puuduvad vaid mõned uuemad ja võib olla, et olen mõne lihtviisiliselt unustanud. Kindlasti hoiatan, et see nimekiri ei lähe kokku ei ilmunud raamatute ega bibliograafiaga – siin on lugude täistekstid elektroonilisel kujul.

Olen need mahu järgi kolmeks jaganud, kasutades anglo-ameerika maailmas levinud skaalat – romaan üle 40 000 sõna, lühiromaan 17500–40 000 sõna ja jutustus alla selle (ma ei näe erilist mõtet jutustuste ja lühijuttude eraldamisel; a-a skaala järgi oleks lühijutt alla 7500 sõna).

Jutukillud on lühikesed, enamasti mingil kindal põhjusel kirjutatud tekstid. See näib vastuollu minevat eelmise lõigu viimase lausega, kuid vahe on sisuline. Jutukillud on midagi sellist, mis pole n-ö korralikult kirjutatud jutud, vaid pigem midagi, mis sündinud juhuslikult, millegi illustreerimiseks või ilmestamiseks vmt. Siia alla sobivad suurepäraselt näiteks Estconi võistukirjutamisel 20 minutiga sündinud lood.

Addendumid, ehk lisad on tekstid, millel üldiselt ei ole iseseisvat väärtust. Siia alla kuuluvad kõik ees- ja järelsõna, aga ka igasugused täiendavad ja selgitavad tekstid.

 

romaan

Vesivõsu, 2003

lühiromaan

Kuues Maa, 2018
Eluring, 2009

jutustus

Valvur, 2022
Kuest, 2018
Kohtumine, 1999

jutukild

addendum